Home | Contact | Sign In | Register
 
   
 
로체스터 안내
로체스터 생활
설교 자료실
성가 자료실
기타 자료
 
번호 : 161
글쓴이 : 김원영
조회수 : 15
댓글수 : 0
글쓴날짜 : 3/6/2018 7:13:08 PM
IP 주소 : 67.253.***.***
Agent : Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186
[설교] 복음을 위해서라면 (고전 8 : 9-13, 9 : 12)
 
이미지코드:
코드확인 : Enter the text shown in the image above.
이름:
비밀번호:
댓글:
전체 148 개중 1 에서 20 까지
번호   제목 글쓴이 날짜 조회 댓글
162   [설교] 내 교회를 세우리니 (마 16 : 13-20)   김원영  3/14/2018  14 0
161   [설교] 복음을 위해서라면 (고전 8 : 9-13, 9 : 12)   김원영  3/6/2018  16 0
160   [설교] 의에 주리고 목마른 자 (마 5 : 3-6)   김원영  2/27/2018  10 0
159   [설교] 비방을 당해도 참으라 (고전 4 : 9-21)   김원영  2/21/2018  10 0
158   [설교] 아무도 자랑치 못하게 하려 함이라 (고전 1 : 26-31)   김원영  2/12/2018  10 0
157   [설교] "미련한" 십자가의 도 (고전 1 : 18-25)   김원영  2/12/2018  4 0
156   [설교] 온유한 자는 복이 있나니 (마 5 : 3-5)   김원영  1/29/2018  22 0
155   [설교] 죄악과 싸워 이기는 삶 (나 1 : 1-8)   김원영  11/28/2017  86 0
154   [설교] 나와 함께 멍에를 매고 (마 11:25 - 30)   김원영  11/18/2017  15 0
153   [설교] 권위의 회복 (히 4:12)   김원영  11/6/2017  31 0
152   [설교] 여호와의 은혜를 기억하자 (사33:1-3 & 10-16)   김원영  10/26/2017  21 0
151   [설교] 기다림: 믿음의 표현 (사 25 : 1-12)   김원영  10/16/2017  14 0
150   [설교] 망령된 말을 버려야만 (사 9: 8-17 & 히 12: 5-11)   김원영  9/24/2017  63 0
149   [설교] 오직 이것만큼은! (사 5:1-8)   김원영  9/20/2017  17 0
148   [설교] 우리가 끝까지 붙잡아야 할 것 (사1:1-2 & 2:1-3)   김원영  9/16/2017  21 0
147   [설교] 내 필요를 채우시는 분   김원영  9/4/2017  41 0
146   [설교] 작지만 위대한 헌신들   김원영  5/1/2017  288 0
145   [설교] 원망과 시비는 금물   김원영  4/25/2017  24 0
144   [설교] 아버지께서 주신 잔   김원영  4/12/2017  60 0
143   [설교] 실로암 못으로 가서 씼으라   김원영  3/30/2017  34 0
 
 로체스터 제일교회, 174 Pinnacle Rd, Rochester, NY 14623 Home | About our Church | Share | Organizations | Resources | News & Events  
 585-662-5560 (O/F) / 585-269-9911 (C) Korean Mission United Methodist Church of Rochester Copyright © 2010. All rights reserved