Home | Contact | Sign In | Register
 
   
 
로체스터 안내
로체스터 생활
설교 자료실
성가 자료실
기타 자료
 
번호 : 161
글쓴이 : 김원영
조회수 : 41
댓글수 : 0
글쓴날짜 : 3/6/2018 7:13:08 PM
IP 주소 : 67.253.***.***
Agent : Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186
[설교] 복음을 위해서라면 (고전 8 : 9-13, 9 : 12)
 
이미지코드:
코드확인 : Enter the text shown in the image above.
이름:
비밀번호:
댓글:
전체 159 개중 1 에서 20 까지
번호   제목 글쓴이 날짜 조회 댓글
173   [설교] 이 정도로 사랑하실 줄이야! (습 3 : 17)    김원영  9/23/2018  3 0
172   [설교] 의로운 삶이 가능한가? (마 5 : 17-20)   김원영  9/17/2018  7 0
171   [설교] 현장에서 부딪히라! (눅 4 :1-13)   김원영  9/12/2018  7 0
170   [설교] "다름"은 우리의 능력 (마 5 : 13)   김원영  9/4/2018  11 0
169   [설교] 마음이 청결하면 복입니다 (마 5 : 3-8)   김원영  5/14/2018  173 0
168   [설교] 긍흘히 여기는 자는 복이 있나니 (마 5 : 3-7)   김원영  5/8/2018  13 0
167   [설교] 드릴 마음은 있나요? (눅9 : 10-17)   김원영  5/1/2018  16 0
166   [설교] 보라! 새 일을 행하리니 (사 43 : 14-28)   김원영  4/16/2018  49 0
165   [설교] 내가 무엇을 외치리이까? (사 40:1 - 8)   김원영  4/10/2018  16 0
164   [설교] Torn Veil   김원영  4/10/2018  7 0
163   [설교] 무엇에 분노하며 사는가? (마 26 : 6-16)   김원영  3/27/2018  34 0
162   [설교] 내 교회를 세우리니 (마 16 : 13-20)   김원영  3/14/2018  41 0
161   [설교] 복음을 위해서라면 (고전 8 : 9-13, 9 : 12)   김원영  3/6/2018  42 0
160   [설교] 의에 주리고 목마른 자 (마 5 : 3-6)   김원영  2/27/2018  18 0
159   [설교] 비방을 당해도 참으라 (고전 4 : 9-21)   김원영  2/21/2018  13 0
158   [설교] 아무도 자랑치 못하게 하려 함이라 (고전 1 : 26-31)   김원영  2/12/2018  20 0
157   [설교] "미련한" 십자가의 도 (고전 1 : 18-25)   김원영  2/12/2018  10 0
156   [설교] 온유한 자는 복이 있나니 (마 5 : 3-5)   김원영  1/29/2018  40 0
155   [설교] 죄악과 싸워 이기는 삶 (나 1 : 1-8)   김원영  11/28/2017  121 0
154   [설교] 나와 함께 멍에를 매고 (마 11:25 - 30)   김원영  11/18/2017  17 0
 
 로체스터 제일교회, 174 Pinnacle Rd, Rochester, NY 14623 Home | About our Church | Share | Organizations | Resources | News & Events  
 585-662-5560 (O/F) / 585-269-9911 (C) Korean Mission United Methodist Church of Rochester Copyright © 2010. All rights reserved