Home | Contact | Sign In | Register
 
   
 
QT 나눔 (Facebook)
QT 나눔 (Old)
중보기도/간증
자유게시판
교회 사진첩
유학 및 이민
 
스펄젼
생명의 삶
God Tube
 
전체 3095 개중 1 에서 20 까지
번호   제목 글쓴이 날짜 조회 댓글
3327   7/10/2018.화 행14:19-28 많은 환난을 겪어야   이진국  7/9/2018  32 0
3326   6/21/2018.목 행8:2-13 하나님의 섭리   이진국  6/20/2018  51 0
3325   6/20/2018.수 행7:54-8:1 스데반의 마음   이진국  6/20/2018  50 0
3324   06/13/2018.수요예배 행5:15-26 시기: 결코 작지 않은 죄   이진국  6/12/2018  57 0
3323   05/02/2018.수. 사54:11-17 내 삶이 아무리 초라할지라도   이진국  5/2/2018  93 0
3322   04/26/2018.목 사51:1-11 즐거움과 기쁨   이진국  4/26/2018  92 0
3321   04/18/2018.수 사46:8-13 내 모략이 설 것이니 (My purpose will stand!)   이진국  4/18/2018  100 0
3320   04/18/2018.수 사46:1-7 백발이 되기까지   이진국  4/17/2018  100 0
3319   04/17/2018.화 사45:14-25 나 외에 다른 신은 없나니   이진국  4/16/2018  99 0
3318   04/04/2018.수요예배 사40:18-32 관건은 우리의 태도이다.   이진국  4/3/2018  109 0
3317   03/22/2018.목 고후11:16-33 약함도 자랑거리가 되나요   이진국  3/21/2018  121 0
3316   03/21/2018.수 고후11:1-15 정결한 처녀   이진국  3/20/2018  129 0
3315   03/20/2018.화 고후10:12-18(17-18) 주님께 칭찬을 받는 자   이진국  3/19/2018  117 0
3314   03/08/2018.목 고후4:13-18 우리가 주목하는 것   이진국  3/7/2018  126 0
3313   03/06/2018.화 고후3:12-18(17) 주의 영이 계신 곳에   이진국  3/5/2018  117 0
3312   03/02/2018.금 고후 1:12-22(20) 아멘하여   이진국  3/1/2018  125 0
3311   03/01/2018.목 고후 1:1-11 위로의 하나님   이진국  3/1/2018  97 0
3310   02/28/2018.수 시80:8-19 Restore me!(나를 회복시켜 주소서)   이진국  2/27/2018  91 0
3309   02/27/2018.화 시80:1-7 불쌍히 여기시는 하나님 밖에는   이진국  2/26/2018  95 0
3308   02/23/2018.금 시78:32-39 내 약함을 기억하시는 분   이진국  2/22/2018  82 0
 
 로체스터 제일교회, 174 Pinnacle Rd, Rochester, NY 14623 Home | About our Church | Share | Organizations | Resources | News & Events  
 585-662-5560 (O/F) / 585-269-9911 (C) Korean Mission United Methodist Church of Rochester Copyright © 2010. All rights reserved